Full Text Journal Articles in
Journal Clin Transl Med

Advertisement

Find full text journal articles


Interplay of m6A and histone modifications contributes to temozolomide resistance in glioblastoma

Fuxi Li, Siyun Chen, Jiaming Yu, Zhuoxing Gao, Zhangyi Sun, Yang Yi, Teng Long, Chuanxia Zhang, Yuzhe Li, Yimin Pan, Chaoying Qin, Wenyong Long, Qing Liu, Wei Zhao,

Abstract <h4>Background</h4> Despite the development of new treatment protocols for glioblastoma (GBM), temozolomide (TMZ) resistance remains a primary hindrance. Previous studies, including our study, have shown that aberrant N6‐methyladenosine (m6A) modification is implicated in GBM pathobiology. However, the roles and precise mechanisms of m6A modification in the regulation of TMZ ... Read more >>

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(9):]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>PAK5‐stabilized Smuc confers renal cell carcinoma metastasis

Fu‐Chun Huo, Zhi‐Man Zhu, Qiu‐Ying Du, Dong‐Sheng Pei,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(9):]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Advertisement

Clinical and molecular features of Epstein‐Barr virus‐positive diffuse large B‐cell lymphoma: Results in a multi‐center trial

Chen Xing Zhao, Jing Jing Wen, Di Fu, Peng Peng Xu, Shu Cheng, Li Wang, Chao Fu Wang, Xiao Chun Fei, Xin Wang, Jian Feng Zhou, Li Ping Su, Zhuo Wen Chen, Jie Ping Chen, Mei Yun Fang, Ting Liu, Yong Ping Song, Kang Yu, Yan Li, Jian Gu, Ming Hou, Wei Li Zhao, Jian da Hu,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(9):]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Characterization of the molecular mechanisms underlying azithromycin‐induced cardiotoxicity using human‐induced pluripotent stem cell‐derived cardiomyocytes

Xiaochen Wang, Ziwei Pan, Jue Wang, Hongkun Wang, Hangping Fan, Tingyu Gong, Qiming Sun, Ye Feng, Ping Liang,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(9):]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Selenium sulfide disrupts the PLAGL2/C‐MET/STAT3‐induced resistance against mitochondrial apoptosis in hepatocellular carcinoma

Tianfeng Yang, Jian Huo, Rui Xu, Qi Su, Wenjuan Tang, Dongdong Zhang, Man Zhu, Yingzhuan Zhan, Bingling Dai, Yanmin Zhang,

Abstract <h4>Background</h4> Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third leading cause of cancer‐related deaths worldwide. Overexpression of pleomorphic adenoma gene like‐2 (PLAGL2) is associated with tumorigenesis. However, its function in HCC is unclear, and there are currently no anti‐HCC drugs that target PLAGL2. Drug repositioning may facilitate the development of PLAGL2‐targeted ... Read more >>

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(9):]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Blood small extracellular vesicles derived miRNAs to differentiate pancreatic ductal adenocarcinoma from chronic pancreatitis

Shiwei Guo, Hao Qin, Ke Liu, Huan Wang, Sijia Bai, Shiyi Liu, Zhuo Shao, Yanan Zhang, Bin Song, Xiaoya Xu, Jing Shen, Peng Zeng, Xiaohan Shi, Hao Chen, Suizhi Gao, Jiajia Xu, Yaqi Pan, Lei Xiong, Fugen Li, Dadong Zhang, Xiaodong Jiao, Gang Jin,

Abstract <h4>Background</h4> The differential diagnosis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) from chronic pancreatitis (CP) is clinically challenging due to a lack of minimally invasive diagnosis methods. MicroRNAs (miRNAs) derived from small extracellular vesicles (EVs) in the blood have been reported as a promising diagnosis biomarker for various types of cancer. ... Read more >>

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(9):]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Inflammation‐induced macrophage lysyl oxidase in adipose stiffening and dysfunction in obesity

An Huang, Yi‐Shiuan Lin, Ling‐Zhen Kao, Yu‐Wei Chiou, Gang‐Hui Lee, Hsi‐Hui Lin, Chih‐Hsing Wu, Chin‐Sung Chang, Kuo‐Ting Lee, Yuan‐Yu Hsueh, Pei‐Jane Tsai, Ming‐Jer Tang, Yau‐Sheng Tsai,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(9):]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Alternative lengthening of telomeres is mechanistically linked to potential therapeutic vulnerability in the stem‐like subtype of gastric cancer

Ji‐Yong Sung, Jae‐Ho Cheong,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(9):]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>A CRISPR/dCasX‐mediated transcriptional programming system for inhibiting the progression of bladder cancer cells by repressing c‐MYC or activating TP53

Congcong Cao, Lin Yao, Aolin Li, Quan Zhang, Zhenan Zhang, Xiaofei Wang, Ying Gani, Yuchen Liu, Qian Zhang,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(9):]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Clinical significance of spatiotemporal transcriptional bursting and control.

Diane Catherine Wang, Xiangdong Wang,

The rapid development of technologies provides the potential to perform real-time visualization of transcriptional bursting patterns, superenhancer formation and sensitivity to perturbation, and interactions between enhancers, promoters, and regulators during the burst. The transcriptional bursting-induced fluctuation can modify cell capacities, cell-cell communications, cell responses to microenvironmental changes, and forms of ... Read more >>

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e518]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>New strategy for suppressing the growth of lung cancer cells harboring mutations in the ATP-binding region of EGFR by targeting the molecular motor MYO1D.

Yoo-Seung Ko, Hyuno Kang, Jeong A Bae, Sung Jin Kim, Nacksung Kim, Ik Joo Chung, Kyung-Sub Moon, Jin Kyung Rho, Hangun Kim, Hyung-Ho Ha, In-Jae Oh, Kyung Keun Kim,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e515]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Improved tumor control with antiangiogenic therapy after treatment with gemcitabine and nab-paclitaxel in pancreatic cancer.

Zheng Zhang, Shunrong Ji, Qiangsheng Hu, Qifeng Zhuo, Wei Liu, Wenyan Xu, Wensheng Liu, Mengqi Liu, Zeng Ye, Guixiong Fan, Xiaowu Xu, Xianjun Yu, Yi Qin,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e398]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Serum extracellular vesicles containing MIAT induces atrial fibrosis, inflammation and oxidative stress to promote atrial remodeling and atrial fibrillation via blockade of miR-485-5p-mediated CXCL10 inhibition.

Yingwei Chen, Xiaojie Chen, Haiyu Li, Yunpeng Li, Dong Cheng, Yi Tang, Haiqiang Sang,

<h4>Background</h4>Atrial fibrillation (AF), a supraventricular arrhythmia that impairs cardiac function, is a main source of morbidity and mortality. Serum-derived extracellular vesicles (EVs) have been identified to carry potential biomarker or target for the diagnosis and treatment of AF. We intended to dissect out the role of lncRNA MIAT enriched in ... Read more >>

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e482]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Proteome heterogeneity and malignancy detection in pancreatic cyst fluids.

Sheng Pan, Randall E Brand, Lisa A Lai, David W Dawson, Timothy R Donahue, Stephen Kim, Natalia I Khalaf, Mohamed O Othman, William E Fisher, Mary P Bronner, Diane M Simeone, Teresa A Brentnall, Ru Chen,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e506]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>N-Acetyl-l-cysteine restores reproductive defects caused by Ggt1 deletion in mice.

Ling Wang, Jinhua Tang, Jiawei Zhou, Lihua Zhu, Feng Tan, Yaru Chen, Lei Wang, Huibin Song, Yiliang Miao, Shuqi Mei, Fenge Li,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e510]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Serum semaphorin4C as an auxiliary diagnostic biomarker for breast cancer.

Ya Wang, Jiahao Liu, Jiali Li, Huayi Li, Xiong Li, Long Qiao, Jie Yang, Tian Fang, Shaoqi Chen, Jingjing Ma, Junxiang Wan, Xingrui Li, Lin Zhang, Yun Xia, Yaqun Wu, Tao Xu, Jun Shao, Yaojun Feng, Ihab R Kamel, Qifeng Yang, Zhen Li, Qinglei Gao,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e480]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Inherited GATA3 variant associated with positive minimal residual disease in childhood B-cell acute lymphoblastic leukemia via asparaginase resistance.

Chunjie Li, Wenyi Liang, Yingyi He, Xinying Zhao, Jiabi Qian, Ziping Li, Chuang Jiang, Qingqing Zheng, Xiangmeng Fu, Weina Zhang, Haiyan Liu, Xin Sun, Maoxiang Qian, Hui Zhang,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e507]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Protective function of interleukin-22 in pulmonary fibrosis.

Peiyu Gu, Dandan Wang, Ji Zhang, Xin Wang, Zhiyong Chen, Lina Gu, Mengying Liu, Fanqing Meng, Jun Yang, Hourong Cai, Yonglong Xiao, Yin Chen, Mengshu Cao,

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and progressive scarring disease with unknown etiology. The evidence of a pathogenic role for transforming growth factor-beta (TGF-β) in the development and progression of IPF is overwhelming. In the present study, we investigated the role of interleukin-22 (IL-22) in the pathogenesis of IPF ... Read more >>

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e509]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Activation of Ca2+ -AMPK-mediated autophagy by ginsenoside Rg3 attenuates cellular senescence in human dermal fibroblasts.

Dasol Kim, Kyeong Eun Yang, Dong Won Kim, Hui-Yun Hwang, Jinyoung Kim, Jong-Soon Choi, Ho Jeong Kwon,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e521]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Whole-genome sequencing identifies novel candidate pathogenic variants associated with left ventricular non-compaction in a three-generation family.

Zhe Zhang, Shiying Li, Kun Wang, Zicheng Zhao, Heng Zhang, Shuaicheng Li, Xiaofei Jiang,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e501]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Survival of castration-resistant prostate cancer patients treated with dendritic-tumor cell hybridomas is negatively correlated with changes in peripheral blood CD56bright CD16- natural killer cells.

Helena Haque Chowdhury, Simon Hawlina, Mateja Gabrijel, Saša Trkov Bobnar, Marko Kreft, Gordan Lenart, Marko Cukjati, Andreja Nataša Kopitar, Nataša Kejžar, Alojz Ihan, Luka Ležaič, Marko Grmek, Andrej Kmetec, Matjaž Jeras, Robert Zorec,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e505]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>A biobanking turning-point in the use of formalin-fixed, paraffin tumor blocks to unveil kinase signaling in melanoma.

Erika Velasquez, Leticia Szadai, Qimin Zhou, Yonghyo Kim, Indira Pla, Aniel Sanchez, Roger Appelqvist, Henriett Oskolas, Matilda Marko-Varga, Boram Lee, Ho Jeong Kwon, Johan Malm, Attila Marcell Szász, Jeovanis Gil, Lazaro Hiram Betancourt, István Balázs Németh, György Marko-Varga,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e466]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Five-day water-only fasting decreased metabolic-syndrome risk factors and increased anti-aging biomarkers without toxicity in a clinical trial of normal-weight individuals.

Yanyu Jiang, Xi Yang, Changsheng Dong, Yun Lu, Hongmei Yin, Biying Xiao, Xuguang Yang, Wenlian Chen, Wei Cheng, Hechuan Tian, Lin Guo, Xiaobo Hu, Hong Fang, Weiqin Chen, Zhen Li, Wenqin Zhou, Weijun Sun, Xiyan Guo, Shaobin Li, Yuli Lin, Rui He, Xiaoyun Chen, Di Liu, Minghui Zhang, Yanmei Zhang, Hu Zhao, Peiyong Zheng, Thomas N Seyfried, Robert M Hoffman, Wei Jia, Guang Ji, Lijun Jia,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e502]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Potential biomarkers and targets of mitochondrial dynamics.

Liyang Li, Ruixue Qi, Linlin Zhang, Yuexin Yu, Jiayun Hou, Yutong Gu, Dongli Song, Xiangdong Wang,

Mitochondrial dysfunction contributes to the imbalance of cellular homeostasis and the development of diseases, which is regulated by mitochondria-associated factors. The present review aims to explore the process of the mitochondrial quality control system as a new source of the potential diagnostic biomarkers and/or therapeutic targets for diseases, including mitophagy, ... Read more >>

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e529]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Epstein-Barr virus EBNA2 phase separation regulates cancer-associated alternative RNA splicing patterns.

Qiu Peng, Lujuan Wang, Jia Wang, Can Liu, Xiang Zheng, Xiaoyue Zhang, Lingyu Wei, Zhengshuo Li, Yangge Wu, Yuqing Wen, Pengfei Cao, Qianjin Liao, Qun Yan, Jian Ma,

Clin Transl Med (Clinical and translational medicine)
[2021, 11(8):e504]

Cited: 0 times

View full text PDF listing >>Advertisement


Disclaimer

1.0538 s